Familjerätt

äktenskap, samboförhållande, barn, intressebevakning, testamente och arv

Så många skeden av våra liv berörs av familjerätten. Har du frågor gällande giftorätt, äktenskapsförord, samboavtal, skilsmässa, avskiljande av egendom, avvittring, vårdnad, umgängesrätt, underhåll, intressebevakningsfullmakt, gåvobrev, testamente, bouppteckning, arvskifte eller dylikt – tveka inte att ta kontakt.

Vi uppgör olika familjerättsliga dokument som ovan gavs exempel på och ger juridisk rådgivning i anslutning till familjerätten. Vi hjälper dig även med det praktiska kring exempelvis skilsmässor, det vill säga allt från att ansöka om äktenskapsskillnad till själva avvittringen. Vi sköter även om tvister som berör vårdnad, umgänge och underhåll av barn.