Yritykset, yhdistykset ja yhteisöt

Osakkaiden, hallituksen ja toimitusjohtajan työnjako voi välillä aiheuttaa erimielisyyksiä osakeyhtiöiden yhtiöoikeudellisista pelisäännöistä. Esimerkiksi osakassopimuksella voidaan etukäteen säädellä osakkaiden keskinäisiä suhteita, jos joku osakkaista vaikka haluaa myydä osakkeensa tai menehtyy. Myös yhteistyösopimukset yritysten välillä yleistyvät, ja tässäkin voimme olla avuksi sopimusten laatimisessa.

Autamme sinua myös jos kysymyksesi koskee yhdistystä ja esimerkiksi sen säädöksiä, tai jos pohdintasi koskee tiekuntaa tai yhteisöä ym.