Företag, föreningar och samfund

Arbetsfördelningen mellan delägare, styrelse och verkställande direktör kan ibland ge upphov till skiljaktiga ståndpunkter gällande de bolagsrättsliga spelreglerna i aktiebolag. Med hjälp av exempelvis delägaravtal kan man redan på förhand reglera förhållandet mellan delägarna i händelse av att någon delägare exempelvis önskar sälja sin andel eller avlider. Samarbetsavtal mellan företag blir även vanligare, och även där hjälper vi till med att uppgöra dem.

Vi hjälper dig även om du har frågor gällande föreningar och till exempel dess stadgar eller om du funderar kring väglag eller samfälligheter mm.