Föreläsningar

Vid sidan om arbetet med att driva juristbyrå ger vi även föreläsningar för föreningar, arbetarinstitut, banker, läroinstanser och andra samfund gällande allt från juridik till skogsinvesteringar.