Steg för steg

Tveka inte att ta kontakt med oss på telefon, e-post, via våra sociala kanaler eller genom vårt kontaktformulär, så kartlägger vi tillsammans din eller ditt företags juridiska situation. I vår kartläggning lyssnar och ställer vi frågor till dig för att få en bild av din juridiska situation.

Lextera vill vara en juristbyrå som det är lätt att ta kontakt med, men för att
nå ett så bra slutresultat som möjligt är dessa saker viktiga att tänka på.

Tidpunkt

I juridiken är det bättre att agera förr snarare än senare. Genast en konflikt eller tvist uppstår rekommenderar vi att du kontaktar oss. Vi är inte här för att döma någon, utan för att hjälpa dig. Genom att kontakta oss i tid har du större möjligheter att lösa problemen till exempel genom förhandlingar utan att ditt ärende behöver gå vidare till domstol.

Det är billigare att lösa konflikter och tvister i ett tidigt skede, långt före domstolen är det enda alternativet som kvarstår.

Välj det kontaktsätt som passar dig bäst, och så återkommer vi så fort som möjligt till dina frågor.

Kärna

För att kunna hjälpa dig så fort som möjligt är det bra att du på förhand går igenom vad eller vilka juridiska problem du vill ha hjälp med.

Behandlingen försnabbas också av att du tar reda på om du har en rättsskyddsförsäkring. En rättsskyddsförsäkring kan till exempel ingå i din hemförsäkring eller i ditt företags så kallade försäkringspaket.

Kartläggning

I samband med samtalet lyssnar vi och ställer frågor till dig för att få en bild av din juridiska situation. Vi försäkrar oss också om att vi inte är jäviga att sköta dina ärenden.

Om inget jäv konstateras inleds det egentliga samarbetet mellan Lextera och dig som kund.

Det skriftliga material och den information som du ger oss fungerar som grund för den samlade juridiska bedömning Lextera gör över din situation.

Uppdragsavtal

Efter att vi diskuterat den samlade juridiska bedömningen med dig, och båda vet vilka åtgärder som näst står på tur, är det dags att göra ett uppdragsavtal. 

Uppdragsavtalet lägger grunden för målsättningarna med uppdraget, själva åtgärderna för att uppfylla dessa målsättningar och arvodets belopp. Med andra ord utgör uppdragsavtalet ramarna för det juridiska uppdraget.

Obs, uppdragsavtal görs inte alltid vid ex. kortare uppdrag!

Förtroendebaserad kommunikation

Du vet hur din situation ser ut och vi kan juridiken, men för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt behövs kommunikation och förtroende.

Direkt och klar dialog med dig som kund är en hjärtefråga för oss.