Tvister och processen till lösning

innefattandes allt från förlikning till rättegång

Det är ingen ovanlighet att hamna i en tvist av något slag. En tvist kan till exempel uppstå om ett bostadsköp går fel, ett arbetsförhållande felaktigt sägs upp, en produkt eller tjänst inte motsvarar det som utlovats eller om renoveringen inte framskrider på önskat sätt. Vi strävar först och främst efter en uppgörelse i godo, det vill säga en försonlig lösning, men vid behov driver vi även ärendet i domstol. Vi uppgör alla dokument å kundens vägnar och sköter om kontakter till myndigheter mm.