Arbetsrätt

allt från arbetsavtal till arbetarskydd

Arbetsrätten är bred och berör många. Oberoende av om du som arbetsgivare funderar på arbetsavtalsinnehåll eller om du som arbetstagare funderar på ditt uppsägningsskydd rekommenderar vi att du tar kontakt. Arbetslivet omformas även i nuläget på ett betydande sätt och tillsammans kan vi, med din situation som utgångspunkt, diskutera möjligheter och komma fram till lösningar som passar dig och din situation bäst. Detta kan gälla allt från flexibla arbetstidslösningar till anställning av utländsk arbetskraft. Tveka inte heller att diskutera arbetarskydd eller andra arbetsrättsliga frågor med oss – vi hjälper!