Om Lextera - din juristbyrå i Österbotten

Lextera är din juristbyrå i Österbotten, Finland. Arbetsfältet täcker i huvudsak Jakobstad, Vasa och Nykarleby med omnejd. Lextera tar även emot kunder utanför dessa orter enligt överenskommelse.

Lextera erbjuder juridisk rådgivning åt både privatpersoner och företag. Juridiska ärenden kan kännas skrämmande och juristbyråer kan ibland kännas svåra att närma sig. Lextera vill vara din juristbyrå med låg tröskel för dig att kontakta. Klicka på knappen för mer information om de tjänster som erbjuds

Lextera är en jordnära och kunnig juristbyrå. Bolagsnamnet Lextera kommer från latinets ”lex” och ”terra”. Den första delen, lex, syftar på de juridiska tjänster som erbjuds. Den andra delen, terra, betyder jord eller mark.

Jorden är viktig för mig, Anne. Tanken att man behöver bearbeta jorden varsamt och noggrant för att kunna så är grundläggande. Resultatet av en noggrann sådd är en framgångsrik skörd.

Den här tankebilden kommer från min uppväxt på en gård i Hirvlax, Nykarleby. Jag fick tidigt vara med i arbetet på gården och det blev konkret hur pass viktig ett omsorgsfullt bakgrundsarbete är för att nå ett så bra slutresultat som möjligt. Jag har tagit med mig det här in i Lextera och jag motiveras av att göra ett ordentligt förarbete som i sin tur för med sig en varaktig lösning för kunden.

Jag blev färdig jurist från Helsingfors universitet år 2010. Innan jag grundade Lextera  jobbade jag under studietiden på flera stora advokatbyråer, auskulterade och blev vicehäradshövding efter examen, jobbade som jurist på arbetarskyddsmyndigheten och som fiskal på Vasa hovrätt samt som jurist på EY (tidigare Ernst & Young).

Jag har även läst juridikkurser i Australien och representerat Finland i en rättegångs- och argumenteringstävling i Bryssel. Ekonomexamen avlade jag år 2016 och advokatexamen våren 2019.

Under årens lopp har jag haft olika föreläsningsuppdrag samt skött flera förtroendeuppdrag. Jag har bland annat varit med i Suomen hovioikeustuomarit ry och är för nuvarande bland annat med i föreningen Mothers in Business ry och styrelsen för föreningen Project liv rf.

Något som betyder mycket för mig är familjen – i synnerhet våra tre barn – och möjligheten att ha kvar jordbruket i form av delägarskap i vår jord- och skogsbrukssammanslutning.

Anne Lindgren-Slotte
Grundare